Les dons de l'Esprit / Les obres de l'Esperit Sant...

Publié le par X'tian

Les dons de l'Esprit / Les obres de l'Esperit Sant...

Qui donc, en entendant les noms que l'on donne à l'Esprit, n'élève pas sa pensée, ne hausse pas sa réflexion vers ce qu'il y a de plus sublime ? Car on dit : l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité qui procède du Père, l'Esprit ferme, l'Esprit qui dirige. « Esprit Saint » est son appellation propre et particulière. ~ Vers lui se tournent tous les êtres qui ont besoin de sanctification ; c'est lui que désirent tous ceux qui vivent selon la vertu, pour être rafraîchis par son haleine et secourus dans la recherche de la fin propre qui convient à leur nature.  Source de sanctification, lumière intelligible, il fournit par lui-même comme une sorte de clarté à toute puissance rationnelle qui veut découvrir la vérité. Il est inaccessible de sa nature, mais on peut saisir sa bonté. Il remplit tout par sa puissance, mais il se communique seulement à ceux qui en sont dignes, et non pas dans une mesure uniforme mais en distribuant son activité en proportion de la foi. Il est simple par son essence, mais se manifeste par des miracles variés. Il est tout entier présent à chacun, mais tout entier partout. Il se divise, mais sans subir aucune atteinte. Il se donne en partage, mais garde son intégrité : à l'image d'un rayon de soleil, dont la grâce est présente à celui qui en jouit comme s'il était seul, mais qui brille sur la terre et la mer, et s'est mélangé à l'air. C'est ainsi que l'Esprit, présent à chacun de ceux qui peuvent le recevoir comme si celui-ci était seul, répand sur tous la grâce en plénitude. Ceux qui y participent en jouissent autant qu'il est possible à leur nature, mais non pas autant que lui-même peut se donner. ~ Par lui les cœurs s'élèvent, les faibles sont conduits par la main, ceux qui progressent deviennent parfaits. C'est lui, en brillant chez ceux qui se sont purifiés de toute souillure, qui les rend spirituels par leur communion avec lui. Comme les objets nets et transparents, lorsqu'un rayon les frappe, deviennent eux-mêmes resplendissants et tirent d'eux-mêmes une autre lumière ; de même les âmes qui portent l'Esprit, illuminées par l'Esprit, deviennent elles-mêmes spirituelles et renvoient la grâce sur les autres. De là viennent la prévision de l'avenir, l'intelligence des mystères, la compréhension des choses cachées, la distribution des dons spirituels, la citoyenneté céleste, la danse avec les anges, la joie sans fin, la demeure en Dieu, la ressemblance avec Dieu. et le comble de ce que l'on peut désirer : devenir Dieu.

¿Hi hauria algú que després d'haver escoltat els noms de l'Esperit no elevés la seva ànima i no aixequés el seu pensament a la naturalesa suprema? Perquè l'anomenem Esperit de Déu, Esperit de veritat que procedeix del Pare, Esperit de rectitud, Esperit principal i Esperit Sant; aquest últim és el seu nom propi i peculiar.
Totes les coses santes provenen d'ell. I d'ell tenen necessitat tots els éssers vivents, de manera que, com si fossin regats de la seva rosada, viuen, es conserven i tendeixen a llur fi propi i natural.
L'Esperit Sant és l'origen de la santedat, és la llum intel·ligible. Es dóna ell mateix a tota criatura racional, com una llum i un ajut per a la recerca de la veritat.
Inaccessible per naturalesa, es deixa captar per la seva bondat; ho omple tot amb el seu poder, però es comunica només als qui en són dignes. I, encara, no es dóna per igual a tots, sinó que reparteix la seva gràcia segons la mesura de la fe.
És simple per essència, però múltiple en els atributs; íntegrament present a cadascú, però omnipresent en tots. Es divideix de manera que ell mateix no sofreix divisió; tots participen d'ell d'una forma tal que ell roman íntegre. És com un raig de sol: tothom frueix del seu benefici com si ho fes només ell, i, no obstant això, il·lumina la terra i el mar, i es barreja amb l'aire.
No altrament l'Esperit Sant: és present com el sol en cadascun d'aquells que són capaços de rebre'l, i infon a tothom gràcia suficient i sencera; frueixen d'ell tots els qui en participen en el grau en què és lícit a la seva naturalesa, no segons la mesura de la força del mateix Esperit.
Per l'Esperit Sant s'enlairen els cors, els dèbils són conduïts de la mà, els ja avançats atenyen la perfecció. L'Esperit il·lumina els qui estan nets de qualsevol brutícia i els converteix en homes espirituals per la comunió que tenen amb ell.
I tal com els cossos nítids i molt brillants, quan els toca un raig de llum, resplendeixen més del que els és normal i fulguren d'una forma nova, així les ànimes que porten l'Esperit, el qual les il·lumina, es tornen elles mateixes espirituals i transmeten llur gràcia als altres.
D'aquí ve la presciència del futur, la intel·ligència dels misteris, la comprensió de les coses ocultes, la distribució dels dons, els desitjos celestials, el tracte amb els àngels. D'aquí ve el goig que mai no s'acabarà, la unió i la semblança amb Déu. D'aquí ve aquella cosa, més sublim que la qual ja no es pot desitjar res: tu mateix et tornes déu.

Du Traité de Saint Basile le Grand, Évêque sur l’Esprit Saint, chapitre 9, 22-23

Del tractat de Sant Basili el Gran, Bisbe, sobre l'Esperit Sant, capítol 9, 22-23

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :