La Messe en catalan/La Missa en català...

Publié par X'tian

INICI DE LA CELEBRACIÓ
ENTRADA I SALUTACIÓ

En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant.
Amén.
Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i la comunió de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres.
I amb el vostre esperit.

ACTE PENITENCIAL
Jo confesso a Déu totpoderós i a vosaltres, germans,
que he pecat, per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.
Per això, demano a la Verge Maria, Mare de Déu,
als àngels i als sants, i a vosaltres, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.
Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén.

Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat.

Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat.

Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat.

GLÓRIA
Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que estima el Senyor.
Us lloem, us beneïm,
us adorem, us glorifiquem,
us donem gràcies,
per la vostra immensa glòria, Senyor Déu, Rei celestial,
Déu Pare omnipotent.
Senyor, Fill unigènit, Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu,
Fill del Pare,
vós, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres;
vós, que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica,
vós que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres. Perquè vós sou l'únic Sant, vós l'únic Senyor,
vós l'únic Altíssim, Jesucrist, amb l'Esperit Sant,en la glòria de Déu Pare.
Amén.

COL·LECTA

LITÚRGIA DE LA PARAULA
PRIMERA LECTURA, SALM RESPONSORIAL, SEGONA LECTURA, AL·LELUIA EVANGELI I HOMILIA

CREDO DELS APÒSTOLS
Crec en un Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra.
I en Jesucrist, únic fill seu, Senyor nostre;
El qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant, nasqué de Maria Verge; patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat; davallà als inferns, ressuscità al tercer dia d’entre els morts; se’n pujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós; i d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant; la santa Mare Església catòlica; la comunió dels sants; la remissió dels pecats; la resurrecció dels morts, la vida perdurable. Amén.

PREGARIA DELS FIDELS

LITURGIA EUCARÍSTICA
Us beneïm, Senyor, Déu de l'univers, per aquest pa que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la terra i del treball del homes el presentem perquè es converteixi per a nosaltres en pa de vida.
Que Déu sigui beneït per sempre.

Us beneïm, Senyor, Déu de l'univers, per aquest vi que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la vinya i del treball del homes el presentem perquè es converteixi per a nosaltres en beguda espiritual.
Que Déu sigui beneït per sempre.

Pregueu, germans i germane, perqué aquesta família nostra aplegada en nom de Crist, rugui offert dignament el sacrifici d’acció de gràcies a Déu, Pare ominpotent.
Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici, a lloança i glòria al seu nom, i tombé per el nostre bé i de tota la seva santa Església.

PREGÀRIA SOBRE LES OFRENES
El Senyor sigui amb vosaltres
I amb el vostre esperit.
Amunt el cors.
Els elevem al Senyor.
Donem gràcies al Senyor, Déu nostre.
Cal fer-ho i és de justícia.

RITU DE LA COMUNIÓ
PARE NOSTRE

Pare nostre, que esteu en el cel: Sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre Regne. Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem
els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació. Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

 Allibereu-nos, Senyor de tots els mals;
feu que hi hagi pau als nostres dies,
i per la vostra misericòrdia,
guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació:
mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança,
la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.

Perquè són vostres, per sempre, el regne, el poder i la glòria.

RITU DE LA PAU
Senyor nostre Jesucrist que diguéreu als apòstols:
Us deixo la pau, us dono la meva pau,
no mireu els nostres pecats, sinó la fe de l’Església,
i doneu-li aquella pau i aquella unitat
que vós vau demanar.
Vós que viviu i regneu pels segles dels segles.
La pau del Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Doneu-vos la pau.

ANYELL DE DÉU
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
doneu-nos la pau.

COMUNIÓ
PREGÀRIA DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
RITUS DE CONCLUSIÓ

El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Que un beneeixi Déu Pare totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant.
Amén.

Germans, aneu-vos-en en pau.
Donem gràcies a Déu.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :